نویسه جدید وبلاگ

ترس از خدا


قرآن

- از خدا بترسید آنچنانکه باید از او ترسید. (آل عمران، 102)

- از من بترسید تا نعمت خود را بر شما تمام کنم و به رستگاری راه یابید. (بقره، 150)


انجیل:

- هر کس بیشتر از خدا بترسد نزد او مقبول تر است. (اعمال رسولان، باب دهم، 25)

- خدا را آنطور که مقبول است عبادت کنیم یعنی از او بترسیم و احترامش بگذاریم زیرا خدا آتشی است که می سوزاند. (رساله به عبرانیان، باب دوازدهم، 28 و 29)

تورات:

- از من بترس زیرا که من یهوه خدایی مهیب و ترسناک هستم.(سفر لاویان، باب نوزدهم، 14 و 32)

- ابتدای حکمت ترس از یهوه است و انتهای آن نیز ترس از یهوه است.(امثال سلیمان، باب نهم، 10)
نویسه جدید وبلاگ

رأی شورای مذهبی هگنوت های پروتستان درباره ی کشتن کاتولیک ها

در جریان جنگ های صد ساله ی مذهبی پروتستان ها و کاتولیک ها در قرون 16 و 17، شورای مذهبی هگنوت ها چنین رأی صادر کرد:

« تنها بریدن سر یک کاتولیک شایسته ی یک مؤمن واقعی نیست. بلکه باید اول زبان او را از حلقومش بیرون کشید. بعد او را شش روز تازیانه زد. سپس گوشت هایش را عسل مالید و زنبوران و قوچان وحشی را به جانش انداخت. یا زخم هایش را بست و دوباره باز کرد و به آنها نمک پاشید. یا بدنش را طوری به بالا انداخت که از روی نیزه و شمشیر فرود آید یا شکمش را درید و در آن کاه و یونجه ریخت و آن را به جای آخور جلو اسب ها گذاشت. »

تولدی دیگر، شجاع الدین شفا

گزارش تخلف
بعدی